Route 66 - Buffalo, MO

Zipcode: 65622

Buffalo, MO
65622
Start game
route 66 logo

Route-66

0
wheel 5
wheel 5
wheel 5
wheel 5
wheel 5
10
5000
wheel 5
wheel 5
wheel 5
wheel 5
wheel 5
10
5000
wheel 5
wheel 5
wheel 5
wheel 5
wheel 5
10
5000
wheel 1 spin gif
wheel 2 spin gif
wheel 3 spin gif
wheel 4 spin gif
wheel 5 spin gif
trip odometer